Teknikker | Solveig Nygård Eliassen | Terapeut, Veileder, KursholderDet finnes en rekke ulike teknikker

Det finnes en rekke ulike teknikker slik som EFT, Hypnoterapi, NLP teknikker og regresjonsterapi. Felles mål for de ulike teknikkene er å skape et samspill og en enighet mellom det bevisste og det ubevisste sinnet.

EFT

EFT er en teknikk hvor du banker lett på noen beroligende punkter på kroppen samtidig som du retter oppmerksomheten mot det som er problemet, Denne formen for behandling kan benyttes til alle typer problemer som du har, enten det er en fysisk plage eller vonde følelser. Minner og program som kjører i det ubevisste sinnet, kan ofte skape uballanse og forstyrrelser i kroppens energibaner.

Vi bruker EFT – som står for Emosjonelle Frigjørings Teknikker – for å oppnå (ønskede) endringer. Og endringen skjer når vi har gjenopprettet ballansen og får løst opp i forstyrrelser som ligger i vårt energifelt og skaper problemer. Jeg lærer deg hvordan du enkelt kan løse opp i problemer slik som:

  • Fobier 
  • Selvtillit
  • Smerter
  • Uvaner
  • Uønsket reaksjonsmønster
  • Allergier
  • Angst/depresjon
  • PTSS (PTSD)
  • og mye, mye mer

Alt er energi. Kroppens grunnleggende natur er energi. Alt liv kan måles gjennom vibrasjoner (energi). Vår mentale og fysiske helse avhenger 100% av slik energi. Dersom det ikke går energi gjennom kroppen vår, dør vi. Når vi er i mental eller fysisk ubalanse, skyldes det at dette energifeltet har forstyrrelser i seg. Dette bruker vi EFT til å korrigere. Når du bruker EFT på å løse opp i blokkeringer, tar du tilbake din energi, og gjenoppretter dine iboende ressurser.

Title
MBIR – Mindfulness Based Inner RePatterning

MBIR er altså forkortelsen for Mindfulness Based Inner RePatterning.

Denne spennende teknikken skaper ballanse i vår helse og ble først utviklet av EFT masteren Tania A Prince, som er en av i alt 29 EFT mastere i verden. Teknikken utviklet hun i et samarbeid med June K Spencer.

Teknikken i seg selv er en enkel innovativ tilnærming som kan brukes for å skape ballanse i vår helse. Det er en veldig enkel mindfulness-basert teknikk. Teknikken er inspirert av EFT som ballanserer energiflyten i kroppen vår. Den har også i seg elementer fra hypnoterapi og NLP
Teknikken er svært skånsom og krever ingen form for analyse av problemet, forståelse av problemet eller samtale om problemet. Du lærer hvodan du jobber med problemet på en god og trygg måte hvor du benytter deg av en forsiktig tapping på kroppens thymuspunkt.

Teknikken er både enkel og kraftfull. Den har vist seg å kunne løse opp i både komplekse problemer og enklere problemstillinger.
MBIR støtter kroppens naturlige helbredelsesprosesser og gjenoppretter ballansen mellom hjernen og hjertet.

Title
Hypnoterapi/Selvhypnose

Hypnoterapi og selvhypnose hjelper deg med å gjøre endringer som du har et bevisst ønske om å gjøre endringer på. Dersom du ønsker å slutte å røyke, kutte snusen, har søvnproblemer, stress, smerter, angst, vektproblemer, avhengighetsproblemer eller andre uvaner, er hypnoterapi et ypperlig verktøy å benytte seg av.
Ved hjelp av denne teknikken henvender man seg til det ubevisste sinnet og gjør en omprogamering av gamle vaner/uvaner, tankemønster og følelser knyttet til hendelser i livet ditt. 

Alle vaner du har i dag er programmert og ligger lagret i ditt ubevisste sinn. Alt som har skjedd med deg, fra den dagen du ble født og fram til her og nå. På samme måten som du opp gjennom årene ble programmert til den du er i dag, kan du enkelt gjøre en del små justeringer i ditt tankemønster, som igjen påvirker ditt ubevisste sinn. Når det gjøres en omprogrammering blir en ny vane etablert. Som f.eks å bli røykfri/snusfri.

I hypnoterapi og selvhypnose er det mye snakk om det bevisste sinnet og det ubevisste sinnet. Og mange lurer på hva som er forskjell på bevisst og ubevisst og hvordan det fungerer.

For å si det på en enkel måte.
Ditt bevisste sinn utgør ca 5 % og ditt ubevisste sinn utgjør hele 95 % av det som styrer din adferd.

Dine tanker og ønsker om å endre en vane sitter i ditt bevisste sinn, altså dine 5%.
Dine vaner og uvaner sitter i ditt ubevisste sinn som utgjør hele 95%. 

Uenighet mellom det bevisste og ubevisste sinnet 
Når du har en utfordring med å endre en vane, kvitte deg med en uvane eller overkomme en fobi eller frykt, så er det fordi det er uenighet mellom ditt bevisste og ubevisste sinn. I hypnoterapi og selvhypnose påvirkes ditt bevisste og ditt ubevisste sinn på en slik måte, at de blir mer samkjørt og enige, slik at du kommer i mål og lykkes med de endringer som du selv har et bevisst sterkt ønske om å oppnå.

Title
Regresjonsterapi

Regresjonsterapi er en dypere form av hypnoterapi, og er en fantastisk måte å få renset opp i følelser og problemer på. I en økt med regresjonsterapi blir du på en trygg måte veiledet gjennom prosessen. I regresjonsterapi, jobbes det med minner i nåværende liv men også minner fra tidligere liv og minner som ligger i ditt DNA og i blodsbåndet i generasjoner bakover i tid. Det er ikke nødvendig å tro på tidligere liv for å ha stort utbytte av denne måten å løse opp i problemer på. Alt du behøver å gjøre, er å møte med et åpent sinn.

Det er registrert gode resultat på lidelser som post traumatisk stress og andre uforklarlige og følelsesmessige reaksjoner. En sammenhengende økt på 3 timer med regresjonsterapi inneholder transformasjoner og kan gi healing både på det fysiske, følelsesmessige, mentale og spirituelle nivå.

I hver og en av oss, bor det mange minner. Erfaringer du har som barn, setter sine dype preg på deg i ditt voksne liv. Selv om du ikke bevisst husker spesifikke hendelser, så husker kroppen og det ubevisste sinnet alt som har skjedd med deg fra den dagen du ble født, fram til her og nå.

Det er ikke alltid nok å løse opp i traumer fra dette og tidligere liv. Traumer som ligger i våre gener, og som går tilbake i generasjoner, kan være meget ødeleggende. Disse traumene har like stor betydning som traumer fra dette og tidligere liv har. Dine forfedre og gener, har stor innflytelse på de avgjørelser og valg du tar i dette livet. Livet som vi lever i dag, er uløselig knyttet sammen med alle erfaringer som sitter i det ubevisste sinnet vårt. 

Når man jobber med regresjon, henter man fram minner som ligger i det ubevisste sinnet. Og når man jobber med det ubevisste sinnet, kan man også til en viss grad gjøre en omprogrammering av ønsket adferd på det bevisste plan.

Regresjonsterapi er en teknikk som brukes for å få løst opp i traumer. Det kan være traumer som kan føre til problemer som f.eks fobier, angst, panikkanfall, fysisk sykdom, depresjon, fedme og avhengighet med mere.
Når årsaken til problemet ikke er mer, er triggeren borte. På den måten løser det som oftes opp i problemet som du hadde.

Varighet: 3 timer
Utføres for tiden både over Zoom (video-møte) og har fra 1. juni 2021 begynt å åpne opp for personlig oppmøte
Ta kontakt for mer informasjon

Klinisk forskning og studier av Emosjonelle Frihets Teknikker (EFT)

Ja det finnes svar fra klinisk forskning og studier.

Her er noen få av dem: