Terapiformer | Solveig Nygård Eliassen | Terapeut, Veileder, Kursholder

Terapiformer

Her bruker jeg en rekke ulike teknikker slik som EFT, Hypnoterapi, NLP teknikker og regresjonsterapi. Målet med terapi er å skape et samspill og en enighet mellom det bevisste og det ubevisste sinnet.

EFT

EFT er en behandlingsteknikk hvor du banker lett på noen beroligende punkter på kroppen samtidig som du retter oppmerksomheten mot det som er problemet, Denne formen for behandling kan benyttes til alle typer problemer som du har, enten det er en fysisk plage eller vonde følelser.

Vi bruker EFT (Emotional Freedom Techniques) på norsk: Emosjonelle Frigjørings Teknikker
for å oppnå (ønskede) endringer i vårt energifelt.

  • Fobier 
  • Selvtillit
  • Smerter
  • Uvaner
  • Uønsket reaksjonsmønster
  • Allergier
  • Angst/depresjon
  • PTSS (PTSD)
  • og mye, mye mer

Alt er energi. Kroppens grunnleggende natur er energi. Alt liv kan måles gjennom vibrasjoner (energi). Vår mentale og fysiske helse avhenger 100% av slik energi. Dersom det ikke går energi gjennom kroppen vår, dør vi. Når vi er i mental eller fysisk ubalanse, skyldes det at dette energifeltet har forstyrrelser i seg. Dette bruker vi EFT til å korrigere. 

Title
MBIR

MBIR er forkortelsen for Mindfulness Based Inner RePatterning
Denne terapiformen er utviklet av Tania A Prince sammen med June K Spencer, som hjalp til med å utvikle teknikken.. Teknikken i seg selv er en enkel innovativ tilnærming for å skape ballanse i vår helse. Det er en veldig enkel mindfulness-basert teknikk. Den ble inspirert av EFT, Emosjonelle Frihets Teknikker. Imidlertid er det veldig forskjellig fra EFT.
Teknikken krever ikke analyse av problemet, forståelse av problemet eller at du snakker om problemet.
Den krever heller ikke å bryte problemer ned i spesifikke biter som det EFT gjør.

Mindfulness Based Inner RePatterning (MBIR) er generelt sett en veldig skånsom teknikk og bruker forsiktig tapping på kroppens thymuspunkt – så det er en energibasert terapi. Teknikken kan fungere på å løse opp i komplekse problemer eller enklere problemstillinger. Videre støtter MBIR kroppens naturlige helbredelsesprosesser og gjenoppretter hjerte / hjernebalanse. Teknikken er derfor også med på å skape balanse i vår helse

Title
Hypnoterapi

Hypnoterapi er bruk av hypnose som terapiform. Dersom du ønsker å slutte å røyke, har søvnproblemer, stress, smerter, angst, vektproblemer med mere, er hypnoterapi et ypperlig verktøy å benytte seg av.
I denne formen for terapi, henvender man seg til det ubevisste sinnet og gjør en omprogamering av gamle vaner/uvaner, tankemønster og følelser knyttet til hendelser i livet ditt. 

Alle vaner du har i dag er programmert fra den dagen du var født fram til her og nå. På samme måten som du ble programmert, kan du gjøre en del små justeringer i ditt tankemønster i ditt ubevisste sinn. Når det gjøres en omprogrammering blir en ny vane etablert. Som f.eks å bli røykfri.

Ditt bevisste sinn er ca 5 % stort og ditt ubevisste sinn utgjør hele 95 %

Dine tanker og ønsker om å endre en vane sitter i ditt bevisste sinn, altså dine 5%. Dine vaner sitter i ditt ubevisste sinn som utgjør hele 95%. 

Uenighet – Når du har en utfordring med å endre en vane, er det fordi det er uenighet mellom ditt bevisste og ubevisste sinn. I hypnoterapi får vi ditt bevisste og ditt ubevisste sinn til å bli samkjørt og enige, slik at du kommer i mål og lykkes med de endringer som du selv har et sterkt ønske om å oppnå.

Title
Regresjonsterapi

Regresjonsterapi er en dypere form av hypnoterapi, og er en fantastisk måte å få renset opp i følelser og problemer på. I en økt med regresjonsterapi blir du på en trygg måte veiledet gjennom prosessen. I regresjonsterapi, jobbes det med minner i nåværende liv men også minner fra tidligere liv og minner som ligger i ditt DNA og i blodsbåndet i generasjoner bakover i tid. Det er ikke nødvendig å tro på tidligere liv for å ha stort utbytte av denne måten å løse opp i problemer på. Alt du behøver å gjøre, er å møte med et åpent sinn.

Det er registrert gode resultat på lidelser som post traumatisk stress og andre uforklarlige og følelsesmessige reaksjoner. En sammenhengende økt på 3 timer med regresjonsterapi inneholder transformasjoner og kan gi healing både på det fysiske, følelsesmessige, mentale og spirituelle nivå.

I hver og en av oss, bor det mange minner. Erfaringer du har som barn, setter sine dype preg på deg i ditt voksne liv. Selv om du ikke bevisst husker spesifikke hendelser, så husker kroppen og det ubevisste sinnet alt som har skjedd med deg fra den dagen du ble født, fram til her og nå.

Det er ikke alltid nok å løse opp i traumer fra dette og tidligere liv. Traumer som ligger i våre gener, og som går tilbake i generasjoner, kan være meget ødeleggende. Disse traumene har like stor betydning som traumer fra dette og tidligere liv har. Dine forfedre og gener, har stor innflytelse på de avgjørelser og valg du tar i dette livet. Livet som vi lever i dag, er uløselig knyttet sammen med alle erfaringer som sitter i det ubevisste sinnet vårt. 

Når man jobber med regresjon, henter man fram minner som ligger i det ubevisste sinnet. Og når man jobber med det ubevisste sinnet, kan man også til en viss grad gjøre en omprogrammering av ønsket adferd på det bevisste plan.

Regresjonsterapi er en teknikk som brukes for å få løst opp i traumer. Det kan være traumer som kan føre til problemer som f.eks fobier, angst, panikkanfall, fysisk sykdom, depresjon, fedme og avhengighet med mere.
Når årsaken til problemet ikke er mer, er triggeren borte. På den måten løser det som oftes opp i problemet som du hadde.

Varighet: 3 timer
Utføres for tiden over Zoom (video-møte)

Klinisk forskning og studier

Ja det finnes bevis fra klinisk forskning og studier. Her er noen få av dem: