Behandling Og Terapi | Solveig Nygård Eliassen | Terapeut, Veileder, KursholderDet finnes en rekke ulike teknikker og terapiformer som kan hjelpe deg

Det finnes en rekke ulike teknikker og terapiformer. Kanskje har du hørt om noen dem, kanskje ikke. Kanskje har du forsøkt terapi før uten resultat og blitt fortalt hva slags teknikk terapeuten brukte. Uansett om du vet hva de ulike teknikkene heter eller ikke, så betyr det ingenting for resultatet du ønsker å oppnå ved å søke hjelp. Du har et problem du ønsker å få hjelp med å løse. Vi starter jo alltid med en prat, slik at du føler du får sagt det du ønsker å si, prøve å sette ord på hva som er problemet. Jeg som terapeut har fått stilt deg noen spørsmål underveis for å kartlegge situasjonen din og for å få et overblikk. Ut i fra samtalen vi har og hvem du er som person, tilpasser jeg behandlingsforløpet på best mulig måte for deg. Kanskje må vi endre tilnærmingen og strategien undereis, det kommer helt ann på hva problemstillingen din er og hvem du er.

Mange som ringer til meg spør: “Hvilke teknikker bruker du?” og “Hva slags type behandling gir du?” “Kan du hjelpe barn/unge?” og “Hvor mange timer og hvor lang tid kommer du til å bruker du på meg?”

Om du aldri har vært hos meg før, og lurer på hvor lang tid jeg bruker på å hjelpe deg med å løse ditt problem eller nå ditt mål, så er det bare ett svar å gi som jeg kan stå inne for: “Det vet jeg ikke, for jeg har ikke jobbet med deg før” Alle er forskjellige, og mens noen blir kvitt en fobi i løpet av få minutter, så kan andre bruke flere timer. Så noe midt mellom vil være det jeg i gjennomsnitt bruker. Det kommer ann på hvordan problemet ditt er sammensatt. Det som er sikkert er at når vi bruker den tiden det tar, vil du alltid komme i mål. Ved å gi problemet ditt en tittel, kan jeg lettere fortelle deg hvor lang tid som har vært brukt på lignende tilfeller.

I min terapeutvirksomhet benytter jeg meg av element fra flere teknikker når jeg hjelper deg. Teknikker som finnes i EFT, Hypnoterapi, NLP og regresjonsterapi for å nevne noen av de mest kjente. Jeg sitter med mange års erfaringer og kunnskap om hvordan jeg kan hjelpe deg. Målet er jo å finne en løsning på ditt problem for at du skal få det bedre. Det gir et samspill og en enighet mellom det bevisste og det ubevisste sinnet ditt. Slik at din fortid, nåtid og fremtid spiller sammen på samme lag. Ofte kan det være slik at ulike deler av deg har ulike agendaer, Det kan være en slik konflikt som pågår inni deg som skaper en uballanse i deg. Resultatet av denne konflikten og uballansen, kan føre til et problem for deg.

Alle teknikkene som jeg bruker kan også benyttes på barn og unge. Jeg har hjulpet mange barn og unge med ulike former for behov for endringer med god effekt og varig resultater. Jeg har hjulpet dem med problemer knyttet til smerte/kvalme, sengevæting, angst, astma, depresjon, tvangslidelser, søvnvansker, fobier, tics og uvaner. Ofte har barn engstelser og uro i forbindelse med forberedelsen av medisinske prosedyrer og tannlegebesøk.  Litt lenger ned på siden her kan du lese mer om hva som ligger i noen av de mest vanlige teknikkene og behandlingsformene som inngår i en behandlingstime.

For at du skal kunne ha utbytte av en behandling hos meg, trenger du ikke vite noen verdens ting om noen av teknikkene. Du trenger ikke engang å måtte snakke for mye om ditt problem til meg for at jeg skal kunne hjelpe deg. Alt du behøver å gjøre er å møte med et åpent sinn. Jeg kan hjelpe deg med å få klarhet i hva du ønsker å oppnå dersom du føler deg rådvill. Jeg har fokus på deg og hvem du er. Du er den viktigste personen. Hva er det du trenger? Hva er det du har behov for ? og Hva er ditt mål? Kanskje har du hørt mye om en type teknikk som har fungert bra for andre du kjenner og så ønsker du å finne en terapeut som kan utøve samme teknikken på deg? Vi er alle satt sammen på ulike måter. Vi har våre reaksjonsmønster. Du har ditt reaksjonsmønster. Du reagere på impulser som blir gitt deg på din måte. Med fokus på din historie, ditt problem og ditt ønske om endringer, kommer vi i mål. Og du er helt unik, ingen er akkurat som deg. Derfor har du behov for en unik behandling som er tilpasset DEG personlig.

EFT

EFT står for Emosjonelle Frihets Teknikker, og er en teknikk hvor du banker lett på noen beroligende punkter på kroppen samtidig som du retter oppmerksomheten mot det som er problemet. Denne formen for behandling kan benyttes til alle typer problemer som du har, enten det er en fysisk plage eller vonde følelser. Minner og program som kjører i det ubevisste sinnet, kan ofte skape uballanse og forstyrrelser i kroppens energibaner.

Vi bruker EFT for å oppnå (ønskede) endringer. Og endringen skjer når vi har gjenopprettet ballansen og får løst opp i forstyrrelser som ligger i vårt energifelt og skaper problemer. Jeg kan lære deg hvordan du enkelt kan løse opp i problemer slik som:

  • Fobier 
  • Selvtillit
  • Smerter
  • Uvaner
  • Uønsket reaksjonsmønster
  • Allergier
  • Angst/depresjon
  • Post Traumatiske Stress lidelser (PTSD)
  • Sprøyteakrekk
  • og mye, mye mer

Alt er energi. Kroppens grunnleggende natur er energi. Alt liv kan måles gjennom vibrasjoner (energi). Vår mentale og fysiske helse avhenger 100% av slik energi. Dersom det ikke går energi gjennom kroppen vår, dør vi. Når vi er i mental eller fysisk ubalanse, skyldes det at dette energifeltet har forstyrrelser i seg. Dette bruker vi EFT til å korrigere. Når du bruker EFT på å løse opp i blokkeringer, tar du tilbake din energi, og gjenoppretter dine iboende ressurser.

Ønsker du å lære mer om EFT?

Motta en GRATIS manual på norsk

MBIR - Mindfulness Based Inner RePatterning
MBIR – Mindfulness Based Inner RePatterning

MBIR er en forkortelse som står for Mindfulness Based Inner RePatterning.

Denne spennende teknikken skaper ballanse i vår helse og ble utviklet av EFT masteren Tania A Prince, som er 1 av i alt 29 EFT mastere i verden. Deler av teknikken utviklet hun senere i et samarbeid med June K Spencer.

Teknikken i seg selv er en enkel og innovativ tilnærming som kan brukes for å skape ballanse i vår helse. Det er en veldig enkel mindfulness-basert teknikk som har vist seg å kunne gi de mest fantastiske og uforklarlige resultat når den blr utført på riktig måte. Tania A. Prince har delt sine erfaringer på en rekke internasjonale konferanser som hun har vært invitert til å holde foredrag for i løpet av de siste 10 årene.

Teknikken er inspirert av EFT som ballanserer energiflyten i kroppen vår. Den har også i seg elementer hentet både fra hypnoterapi og NLP.

MBIR Teknikken kan hjelpe til med å fjerne alle typer “forurensinger” som blokkerer kroppens eget regenererings system. Teknikken gir i mange tilfeller et markant kognitivt skifte og kan løse opp i problemer som det ikke finnes en logisk forklaring på. Forurensingen kan bestå av vonde tanker, følelser og minner fra tidligere hendelser og traumer. Kroppen vår har sin egen unike måte å helbrede seg selv på når den ikke er “forurenset” med for eksempel vonde tanker og følelser som påvirker hvordan vi oppfatter verden rundt oss.

Vonde tanker og følelser kan være like skadelig for vår mentale og fysiske helse, som det skitt og smuss kan være for en rift i huden eller et sår på kroppen. Skjærer du deg i en finger, vil du mest sannsynlig gjøre rent såret og sette på et plaster eller en fille for å hindre at urenheter kommer til. Lar du vær å rense såret og i stedetfor utsetter det for skitt og bakterier, så kan såret bli betent og det kan få fatale konsekvenser. Når du gir såret riktig behandling og får renset bort urenheter, bakterier og skitt, så vil kroppen din ta seg av resten, helt av seg selv, uten at du trenger å tenke noe mer over det.

Kroppen er et fantastisk maskineri som er i stand til å heale seg selv både når det gjelder den metntale og den fysiske helsen. Magiske endringer skjer i vår helse når kroppen vår er i ballanse. Når underliggende årsaker og forurensninger er fjernet, blir det skapt et godt miljø og lagt til rette for at endringer lettere vil kunne finne sted. Kroppen får hjelp til å løsrive seg fra noe som kunne ha utviklet seg til et enda mer alvorlig og helseskadelig problem.

MBIR er svært skånsom teknikk. Den krever ingen former for analyse av problemet, forståelse av problemet eller samtale om problemet. Du lærer hvordan du jobber med problemet på en god og trygg måte hvor du benytter deg av en forsiktig tapping på ett punkt. Og det er kroppens thymuspunkt (se illustrert på det blåe bildet øverst i denne boksen). Dette punktet er et av de mest sentrale punktene på kroppen din. Alle meridianene i kroppen din går gjennom dette punktet.

Teknikken er både enkel og svært kraftfull. Den har vist seg å kunne løse opp i både komplekse problemer som alvorlige Post Traumatiske Stress lidelser og enklere problemstillinger som det ikke finnes noen rasjonell løsning på.

MBIR støtter kroppens naturlige helbredelsesprosesser og gjenoppretter ballansen mellom hjertet og hjernen vår

Hypnoterapi/Selvhypnose
Hypnoterapi/Selvhypnose

Hypnoterapi og selvhypnose hjelper deg med å gjøre endringer som du har et bevisst ønske om å gjøre endringer på. Dersom du ønsker å slutte å røyke, kutte snusen, har søvnproblemer, stress, smerter, angst, vektproblemer, avhengighetsproblemer eller andre uvaner, er hypnoterapi et ypperlig verktøy å benytte seg av.
Ved hjelp av denne teknikken henvender man seg til det ubevisste sinnet og gjør en omprogamering av gamle vaner/uvaner, tankemønster og følelser knyttet til hendelser i livet ditt. Alle vaner du har i dag er programmert og ligger lagret i ditt ubevisste sinn. Alt som har skjedd med deg, fra den dagen du ble født og fram til her og nå. På samme måten som du opp gjennom årene ble programmert til den du er i dag, kan du enkelt gjøre en del små justeringer i ditt tankemønster, som igjen påvirker ditt ubevisste sinn.

Når blokkeringer som hidrer deg i å gjøre endringer er ryddet av veien, er det plass til å lage nye spor og nye veier. Et eksempel på hvordan forklare hva hypnose er: Tenk deg at du står øverst i en akebakke full av snø og at du har laget et spor. Etter hvert merker du at sporet ikke fungerer så bra. Det er humpete og stopper litt for brått. Du vurderer å lage en et nytt spor, men det er slitsomt og du velger heller det gamle humpete sporet. Slik kan vi også si at hjernen vår fungerer. Erfaringene våre lager «spor» i hjernen som det er lett for oss å fortsette å følge. Det skal en del til før vi velger nye veier. Tenkt deg derfor nå at du står i akebakken, men at det nå  er skare slik at du kan ake akkurat hvor du vil. Du kan velge den veien som ser best ut, som er rett, passe bratt og morsom.
Da er det bare å sette utfor. Transe er for hjernen litt slik som skare er i akebakken. Det gjør det lettere å være åpen for nye løsningsforslag fra deg selv eller fra en terapeut

Hypnoterapi på barn og unge
Når det gjelder å benytte hypnoterapi for å hjelpe barn og unge, har jeg selv opplevd å se totale forandringer med hjelp av å bruke hypnoterapi. Barn har lettere for å være åpne for nye forslag fordi sporene i hjernen ikke er like «opptråkket» som hos voksne.  I tillegg har barn lett for å ta i bruk fantasi og forestillingsbilder som kan være nyttige i hypnose. Barn mellom åtte og fjorten år nyttiggjør seg hypnose særlig godt.
Eksempler på områder en kan hjelpe barn er med problemer som smerte/kvalme, sengevæting, stamming, angst, astma, lette depresjoner, tvangslidelser, søvnvansker, fobier, tics og uvaner for å nevne noen.

En kan kanskje si at en i transe snakker vi litt til barnet i oss slik at vi blir mer fleksible igjen.  
I hypnoterapi og selvhypnose er det mye snakk om det bevisste sinnet og det ubevisste sinnet. Og mange lurer på hva som er forskjell på bevisst og ubevisst og hvordan det fungerer. For å forklare det på en enkel måte., kan vi si at ditt bevisste sinn utgør ca 5 % og ditt ubevisste sinn utgjør hele 95 % av det som styrer din adferd.

Dine bevisste tanker og ønsker om å endre en vane utgjør altså bare 5% av det som styrer denne uvanen som du ønsker å endre/kvitte deg med. Vi kan med andre ord si at dine vaner og uvaner styres i størst mulig grad av ditt ubevisste sinn som utgjør hele 95% av det som styrer din adferd.

Uenighet mellom det bevisste og ubevisste sinnet 
Når du har en utfordring med å endre en vane, kvitte deg med en uvane eller overkomme en fobi eller frykt, så er det fordi det er uenighet mellom ditt bevisste og ubevisste sinn. Du blir sliten av å forsøke alt. Viljestyrken din sitter jo i det bevisste sinnet ditt. Så det at du taper en urettferdig kamp i hvert eneste oppgjør er ikke så rart. I hypnoterapi og selvhypnose påvirkes ditt ubevisste sinn på en slik måte, at det blir mer samkjørt med det bevisste sinnet hvor ønsket om endringen ligger. Ditt ubevisste sinn er jo der for å beskytte deg, og gjør så godt det kan for å holde deg utenfor all fare. Ditt ubevisste sinn har lite med virkeligheten og gjøre. Og her sitter alle følelsene, refleksene, minnene og assosiasjonene dine. Helt motsatt av hva det bevisste og rasjonelle sinnet ditt representerer.

Viktige hendelser og ting som blir sagt til oss i hverdagen har en tendens til å feste seg i hukommelsen. Enkelte ganger, og særlig de gangene vi får en dårlig beskjed, kan det kjennes som om ordene «brenner seg fast» og vi kan huske dem mange år senere. Måten en sier det på, kan ha stor betydning for opplevelsen av å bli møtt på en god måte. På samme måte som med negative beskjeder, kan vi i denne tilstanden av fokusert oppmerksomhet gi positive beskjeder, positive forventninger og tro på nye løsninger.

Terapeuten din benytte seg av riktig type språkbruk/måten han/hun sier ting på, og måten forslagene blir pressentert på til ditt ubevisste sinn, er valgt ut med omhu. Omprogrammeringen som skjer, er helt i tråd med ønskene du har i ditt bevisste sinn og som er til det beste for deg og din helse. En omprogrammering som dette fører til en enighet mellom det bevisste og det ubevisste, slik at du kommer deg trygt i mål og lykkes med de endringer som du selv har et bevisst og sterkt ønske om å oppnå.

Title
Regresjonsterapi

Regresjonsterapi er en dypere form av hypnoterapi, og er en fantastisk måte å få renset opp i følelser og problemer på. I en økt med regresjonsterapi blir du på en trygg måte veiledet gjennom prosessen. I regresjonsterapi, jobbes det med minner i nåværende liv men også minner fra tidligere liv og minner som ligger i ditt DNA og i blodsbåndet i generasjoner bakover i tid. Det er ikke nødvendig å tro på tidligere liv for å ha stort utbytte av denne måten å løse opp i problemer på. Alt du behøver å gjøre, er å møte med et åpent sinn.

Det er registrert gode resultat på lidelser som post traumatisk stress og andre uforklarlige og følelsesmessige reaksjoner. En sammenhengende økt på 3 timer med regresjonsterapi inneholder transformasjoner og kan gi healing både på det fysiske, følelsesmessige, mentale og spirituelle nivå.

I hver og en av oss, bor det mange minner. Erfaringer du har som barn, setter sine dype preg på deg i ditt voksne liv. Skadede og sårede barn vokser opp og kan bli til skadede og sårede voksne. Selv om du ikke bevisst husker spesifikke hendelser, så husker kroppen din og det ubevisste sinnet alt som har skjedd med deg fra den dagen du ble født, fram til her og nå. Sjelen din kjenner også til hele din historie.

Det er kanskje ikke alltid nok å løse opp i traumer fra dette og tidligere liv. Traumer som ligger i våre gener, og som går tilbake i generasjoner, kan være meget ødeleggende. Disse traumene kan ha like stor betydning som traumer fra dette og tidligere liv har. Dine gener og dine forfedre og mødre har stor innflytelse på de avgjørelser og valg du tar i dette livet. Livet som vi lever i dag, er uløselig knyttet sammen med alle erfaringer som sitter i vårt ubevisste sinn og i vår sjel.. 

Når man jobber med regresjon, henter man fram minner som ligger i det ubevisste sinnet. Og når man jobber med det ubevisste sinnet, kan man også til en viss grad gjøre en omprogrammering av ønsket adferd på det bevisste plan.

Regresjonsterapi er en flott teknikk som ofte brukes for å få løst opp i større eller mindre traumer, eller hendelser som kan være årsaken til problemer som f.eks fobier, angst, panikkanfall, fysisk sykdom, depresjon, fedme og avhengigheter med mere.
Når årsaken til problemet opphører, vil triggerene borte. På den måten løser det som oftes opp i problemet som du hadde.

Varighet: 3 – 5 timer
Utføres for tiden både over Zoom (video-møte) og personlig oppmøte igjen, nå som pandemien har begynt å roe seg.
Ta kontakt for mer informasjon

Klinisk forskning og studier av Emosjonelle Frihets Teknikker (EFT)

Ja det finnes svar fra klinisk forskning og studier.

Her er noen få av dem: