Spesialkurs For Hypnoterapeuter IBS | Solveig Nygård Eliassen | Terapeut, Veileder, Kursholder
Solveig Nygård Eliassen Logo

Spesialkurs for hypnoterapeuter

som omhandler
IBS – Irritabel Tarm Syndrom

Påmelding vil snart bli tilgjengelig.
For spørsmål vedrørende kursene kontakt
solveig@nygardeliassen.no

Mage- og tarmproblem er et stadig økende helseproblem, som antas å berøre så mange som hver 10. person i Norge i alle aldre. Unge som gamle.
Irritabel Tarm Syndrom, blir ofte omtalt med forkortelsen IBS
Det er ingen definitivt forklart årsak til IBS – det er en tilstand som i stor grad blir sett på som psykosomatisk.


Smerten og ubehaget som følger av IBS kan påvirke livskvaliteten i en svært alvorlig grad. Det er viktig at klienten forstår hvordan og hvorfor fordøyelsessystemet påvirkes av stress og angst, og det er langsiktig. Målet er å roe ned klientens fordøyelsessystem og å få det til å vinne tilbake en sunn funksjon.

IBS -pasienter med alvorlige symptomer og/eller emosjonelle problemer, for eksempel angst og uro, reagerer spesielt godt på IBS -hypnoterapi, fordi underliggende psykologiske årsaker kan behandles og endringer kan oppnås allerede etter den aller første økten.

Det er ingen medisinsk kur som hjeper pasienter som lider av
Symptomer på IBS kan variere fra magesmerter til svært uregelmessige tarmvaner og til og med jernmangel eller oppkast i de mest alvorlige tilfellene.

Hypnoterapi har vist seg å være er en svært effektiv måte å behandle irritabel tarmsyndrom og tarmlidelse (IBS) på.

Eksperter sier at bruk av hypnose for å “roe ned hjernen for å behandle tarmen” viser seg å være svært vellykket. IBS -hypnoterapi endrer pasientenes tankesett og interne mestringsmekanismer som igjen bidrar til å øke kontrollen over autonome kroppsfunksjoner, som for eksempel hvordan de regulerer tarmaktivitet og behandler smerter.

Dr. Olafur Palsson ved Center for Functional GI and Motility Disorders, North Carolina, sa følgende om hypnoterapi:
‘Psychological treatment has shown a high success rate in improving IBS… if the usual medical approaches don’t seem to be working well and you have persistent symptoms, this could be a good option.’

Forskerne studerte 300 IBS -pasienter mellom 18 og 65 år fra 11 sykehus.

Hver pasient hadde 1 x 45 minutters hypnoterapisession annenhver uke i 3 måneder.
Terapeutene diskuterte pasienters mestringsmekanismer, klager og virkningen av IBS på deres sosiale liv. Øktene inkluderte progressiv avslapning, beroligende bilder, positiv visualisering og forslag til å gjenvinne kontrollen over fordøyelsessystemet for å redusere følelser av smerte og ubehag.
Kostholdsinformasjon ble også gitt
Alle deltakerne fikk også en CD, slik at de kunne øve selvhypnose hjemme i 15 til 20 minutter hver dag.
Denne terapien er basert på behandling utviklet ved University Hospital i South Manchester, England på 1980 -tallet.

Etter 4 økter rapporterte 41% av pasientene om en enorm forbedring og en lettelse av symptomene.

De fleste av de gjenværende pasientene rapporterte en moderat forbedring og lette symptomer. Mindre enn 10% rapporterte liten eller ingen forbedring.
Etter tre måneder rapporterte 89% av pasientene om fortsatt forbedring og en fortsatt lettelse av symptomene.

Funksjonelle mage- tarmsykdommer (NKFM) ved Haukeland sykehus i Bergen er det første (og muligens det eneste) sykehuset i Norge som tilbyr hypnoterapi som behandling.

Siden våren 2017 har også personell ved Seksjon for klinisk ernæring på Oslo universitetssykehus og Enhet for klinisk ernæring på Lovisenberg sykehus informert pasienter som ikke responderer på annen behandling om at Hypnoterapi kan hjelpe.

Pasientene kontakter da en hypnoterapeut for behandling, hvis de ønsker slik behandling.

Lær mer og få svar på dine spørsmål på dette meget nyttige spesialkurset, slik at du også kan legge til behandling av Irritabel tarmsyndrom (IBS) i listen over behandlinger du tilbyr!

Kursmanualen og script som tilhører IBS behandlingen er oversatt til norsk, og vil bli forklart på seminaret denne dagen.

*Vær obs på at alle de andre Andrew Newton’s samlede script som du mottar for Hypnoterapeuter er på engelsk.

IBS irritabel tarm syndrom

Kursholder: Andrew Newton

Spesialkurs for hypnoterapeuter.

Dato for kurset: 10. november og 13. november 2021
(lengde 3,5 timer)

Hvordan hjelper du mennesker med mage- og tarmproblemer?

Kurslokale: Hjemme hos deg selv

Dette nettbaserte kurset blir kjørt online over Zoom. Med en gang du har meldt deg på kurset, vil du motta informasjon om hvordan du deltar på kurset. Du vil et par dager før kursoppstart motta kursmanualer i PDF format samt link for deltagelse til selve kurset.
Møt opp 5 minutter før kursstart.

SETT AV 3,5 TIMER

Du kan velge om du vil delta onsdag 10. november 2021 eller lørdag 13. november 2021.

Dagsplan onsdag 10. november 2021 er 18:00 – 21:00 – inkludert 1 pause
Dagsplan lørdag 13. november 2021 er 10:00 – 13:00 – inkludert 1 pause


Etter at du har registrert deg for kurset, vil du komme til en side hvor du finner mer informasjon om hvordan du forbereder deg, slik at du får best mulig utbytte av å delta, samt et par linker til små videoer som viser deg hvordan du benytter Zoom til nettbaserte kurs.

Meld deg på

Spesialkurs for hypnoterapeuter IBS

  • Price:

Dette kurset er ikke lenger mulig å melde seg på her.
For å kontakte kursarrangør send e-post til
solveig@nygardeliassen.no